AVG DANS&zo

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.

Privacy statement DANS&zo dd. 22 augustus 2018

Klanten verstrekken bij het inschrijven van danslessen of workshops, de gegevens die nodig zijn voor de facturering van de genoten danslessen, workshops, ed. aan DANS&zo. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden niet ter beschikking gesteld aan derden of verhandeld.

DANS&zo heeft de organisatie zodanig ingericht, dat de data van de deelnemers beschermd worden tegen pogingen van derden om toegang te krijgen tot deze data.

Tijdens lessen, (film)projecten en optredens worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt door DANS&zo, waarop jij of je kind eventueel staat. Een selectie van foto’s en films worden voor publiciteitsdoeleinden* gebruikt.
Dans&zo zal in geen geval persoonlijke gegevens van individuele deelnemers vermelden. Wanneer DANS&zo per uitzondering een naam zou willen vermelden, dan zullen wij eerst vragen om toestemming.
De leerlingen of ouders/verzorgers hebben door ondertekening van het inschrijfformulier, met bovenstaande ingestemd.

Voor workshops, gaan deelnemers door inschrijving op de workshops, akkoord met de privacy statement van DANS&zo.

Mag beeldmateriaal gedeeltelijk/niet gebruikt worden door DANS&zo, stuur dan een mail naar info@dansenzo.nl met de voor- en achternaam van de danser.

* de website van DANS&zo, sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Google+, You Tube, flyers, posters ed. .