Corona Veiligheidsregels

Versie 15 oktober 2020

De overheid heeft besloten dat wij de danslessen mogen verzorgen, met enkele veiligheidsregels, opgesteld in samenwerking met het RIVM.

Veilig dansen 

Samen met onze docenten, leerlingen en ouders/verzorgers willen wij de danslessen zo veilig als mogelijk laten verlopen. Neem daarom onderstaande regels goed door.

Voor de les

 • kom in danskleding naar de accommodatie en neem schoon binnen schoeisel mee
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets en vermijd waar mogelijk het OV
 • Wil je een proefles volgen, dan dien je een afspraak te maken via info@dansenzo.nl 

Accommodatie bezoek

Om voldoende ruimte en veiligheid voor de dansers, docenten en ouders/verzorgers die hun kind brengen te waarborgen;

 • verzoeken we dansers maximaal 5 minuten voor de les naar de dansschool te komen

 • dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen, door maximaal één ouder of verzorger gebracht te worden tot de buitendeur en opgehaald worden bij de buitendeur
 • voor en na afloop van de dansles geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor jongeren van 13 jaar en ouder.  

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes, wanneer zij staan (op een niet aangewezen plek) of lopen. Het mondkapje kan af als mensen op een aangewezen plek zitten of staan. Ze moeten zich dan wel aan de 1,5 meter afstand voldoen houden.

  Tijdens de beoefening van dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten mag het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, danszaal, podium of opnameruimte. Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.
  Lees de veel gestelde vragen over het gebruik van mondkapjes. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

 • 1,5 meter(2 armlengtes) afstand te houden tot personen vanaf 18 jaar en ouder. Dit geldt ook tot onze docenten, ook voor de kinderen.

 • desinfecteer of was je handen bij binnenkomst

 • Looproutes en schoenen verwisselen

 • Boven de 18 met ‘social distancing’, wacht buiten bij de ingang en ga wanneer de voorgaande groep de zaal verlaat, 1 voor 1 naar binnen

 • De kleedkamers op beide locaties zijn gesloten, net als het café in De Veste

 • De Veste, Fabianusstraat 4;
  Ingang Hoofdingang, rechts in de gang verwissel je je schoenen – al je spullen neem je mee de danszaal in, 1e deur links – je spullen leg je neer bij de verwarmingen rechts
  Na de les – pak je al je spullen – achterin de danszaal verwissel je je schoenen 
  Uitgang – 1e deur links, door de gang naar de uitgang

 • DCA, Prinses Beatrixlaan 240;
  Ingang Achteringang-  in het halletje doe je je buitenschoenen uit – al je spullen neem je mee de danszaal in, deur rechts – in de danszaal (boven de 18 met 1,5 meter afstand) doe je je dansschoenen aan en leg je je spullen rechts bij de verwarming
  Uitgang via de nooduitgang danszaal

 • Na afloop van de les verlaat je de locatie zo snel mogelijk

 • Wanneer noodzakelijk, kan een ouder/verzorger aanwezig blijven zolang dit nodig is, in de danszaal. En gelden de regels van toepassing, zoals een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen, gezondheidscheck en 1,5 meter afstand regel

 • Tijdens de dansles is er geen publiek toegestaan

Afstand houden

 • er worden tijdelijk geen handen of high fives gegeven

 • om de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar te  kunnen waarborgen, staan in de danszaal markeringen waartussen je plaats neemt

 • er mag maximaal 1 persoon in de toilet- ruimtes aanwezig zijn

Gedragsregels

 • hoest/nies in de binnenkant van de elle boog

 • gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg

Hygiene

 • wij verzoeken je gebruikt materiaal in de les(matjes) na gebruik zelf schoon te maken

Kinderen met verkoudheidsklachten

 • In het algemene sportprotocol mogen kinderen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.

 • Dit geldt niet als het kind nauw contact is met iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij wel thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.

 • Download hier de beslisboom van BOink https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten 

Gezondheidscheck

Ziek? Niet dansen
Het is niet toegestaan om de dansschool te bezoeken als je verkouden bent, koorts/het benauwd hebt of moet hoesten.

Triage(gezondheidscheck)
De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat voorafgaand aan de les, wordt vastgesteld of de danser gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of benauwdheids- klachten heeft. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser of docent niet naar de accommodatie komen.  Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk en/of smaakverlies?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld(in een lab)?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met hem/haar terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je
  – direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?
  – terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied*?
  *Voor de risicogebieden zie: www.wijsopreis.nl | Meer informatie rivm.nl/covid19 

Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een docent, danser of ouder/verzorger gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis.

Wanneer de docent voor of tijdens de les opmerkt dat een leerling vanaf het V.O. 1 of meerdere van bovenstaande(milde) klachten heeft, kan deze leerling de les niet volgen. De docent verzoekt de leerling direct het gebouw te verlaten