Tarieven 2019-2020

Uur per week — Tarief per maand

Tot 16 jaar
0.75 uur                     24,50
1.00 uur                     32,50
1.25 uur                     40,75
2.00 uur                    61,75
2.25 uur                     68,75

Vanaf 16 jaar
1.00 uur                     36,50
1.25 uur                     45,75

2.00 uur                    69,25
2.25 uur                     77,25
2.50 uur                    86,00

Reeds inbegrepen, korting van 10% op de 2e en 10% op de 3e les. Korting geldt voor het laagste bedrag.

Begeleidingsprogramma danstalent ‘Speciaal voor jou’ 
Inclusief een kennismakingsgesprek en 2 keer per jaar een Speciaal voor jou rapport.

Van 9-14 jaar      3.00 uur         95,25

Vanaf 13 jaar      3.25 uur        103,00

Vanaf 16 jaar      3.25 uur        115,75

Aanmelden
Heb je interesse in 1 of meer van de danslessen, geef je dan op via info@dansenzo.nl. Per les kun je 1 gratis proefles volgen.
Na de proefles kun je lid worden. Je ontvangt na de proefles een inschrijfformulier van de docent. Wanneer je deze de eerstvolgende les voor de les inlevert, kun je de lessen vervolgen.

Les- en inschrijfgeld
Het cursusgeld voor het gehele dansseizoen(40 lessen) dient in 10 maandelijks termijnen per incasso te worden voldaan. Bij latere instroom, gaat de betaling in vanaf die week.
In de schoolvakanties zijn er geen reguliere lessen, dit is reeds doorberekend in het tarief per maand. De inschrijfkosten bedragen € 25,-
In verband met de opzegtermijn dient een maand vooruit te worden betaald.
De eerste incasso bestaat dus uit: de inschrijfkosten, een maand vooruitbetaling i.v.m. opzegtermijn, een maand lesgeld en eventueel betaling eerder gevolgde lessen.
Mocht u bezwaar hebben tegen automatische incasso, dan kunt u het lesgeld in één keer betalen voor het hele seizoen.
U krijgt een factuur per mail waarop de datum van betaling staat.
Het rekeningnummer van DANS&zo is NL27 INGB 0005047511

Opzeggen
Opzeggen kan alleen per mail via info@dansenzo.nl onder vermelding van naam van de leerling, de gevolgde les.
Wanneer je opzegt voor de 24ste van de maand, dan kunnen we dit verwerken voor de komende incasso. Houdt rekening met de opzegtermijn.

– Bij Stichting Leergeld Apeldoorn kunnen ouders een aanvraag doen voor een vergoeding van de danslessen. Informatie over wanneer u gebruikt wilt maken van Stichting Leergeld