Jaaroverzicht

Augustus

21 augustus                             Start lessen/1e Lescyclus

21 t/m 31 aug                         Proeflesweken. Proeflespagina
September

23 september                        2 Dansworkshops, Open dag J Monnetp                                               
                                                 Kom naar de open dag en dans mee!
                                                 13.40-14.10 uur Streetjazz 5-10 jaar
                                                 14.20-14.50 uur Streetjazz 9-13 jaar
Oktober

2 of 5 oktober                        Filmproject Streetj 9-13 jr(ma, do)
                                                 Filmproject Streetj/Com 12-22 jr 
                                                 Filmproject Streetj/Com 14-22 jr    
                                                 6, 7, 9, 12 okt op Insta-, Facebook!                           

9 t/m 12 oktober                   Kijklessen Wees welkom in de lessen! 
                                                  Funlessen

16 t/m 22 oktober                 Herfstvakantie. Geen danslessen.

23 oktober t/m 2 nov            Friends & Try-out weeks

November

2 november                             Friends & Try-out week    

30 november                           Filmproject Pieten Streetjazz 5-8 jr

December

18 of 21 december                  Filmproject Kerst Streetjazz 6-10, 7-10 jr  

18 t/m 21 december               Funlessen

25 december t/m 7 januari   Kerstvakantie. Geen danslessen.

Januari

8 januari                                    Start lessen/nieuwe lescyclus 

8 t/m 18 januari                       Proeflesweken. Proeflespagina                                                                    
Februari

12 t/m 15 februari                   Kijklessen  Wees welkom in de lessen! 
                                                    Funlessen

19 t/m 25 februari                  Voorjaarsvakantie. Geen danslessen. 
 
26 t/m 29 februari                Friends & Try-out week

Maart

4 t/m 7 maart                         Friends & Try-out week

April

1 april                                       Tweede Paasdag. Geen danslessen. 

Mei

29 april t/m 9 mei                  Meivakantie. Geen danslessen.  

20 mei                                       Tweede Pinksterdag. Geen danslessen.  

Juni

8 juni                                        Voorstellingen LIEFDE VOOR ….
                                                14.30 uur en 16.00 uur, Gigant

Juli

1 t/m 4 juli                               Funlessen

4 juli                                          Laatste lessen seizoen 2023-2024

15 juli t/m 25 augustus         Officiële zomervakantie