Inschrijven, wijzigen of opzeggen

Inschrijven

Het inschrijfformulier dient, aan het begin van de 1e les na de proefles, geheel ingevuld, ondertekend en afgegeven te worden aan de docent.
Je ontvangt een inschrijfformulier na het volgen van een proefles of download onderstaand inschrijfformulier.
Je kunt deze ook opsturen naar het postadres onder aan het formulier.

Downloaden (PDF, 132KB)

Stichting Leergeld

– Maakt u gebruik van Stichting Leergeld, dan dient u het inschrijfgeld van €25,- een week na inleveren van het inschrijfformulier, over te maken op rekeningnummer van DANS&zo NL27 INGB 0005047511 
– Wanneer bekend is bij ons wat Stichting Leergeld bijdraagt en er blijft een bedrag open, dan dient u dit zelf te betalen. U ontvangt t.z.t. een mail
Informatie over Stichting Leergeld

Wijzigen of opzeggen

Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap dient per mail te geschieden voor de 24 ste van de maand. Mail naar info@dansenzo.nl
Zeg je voor de 24 ste op, dan is de opzegtermijn tussen de 1 a 1,5 maand, afhankelijk van de datum van opzegging.

Als er niet wordt opgezegd, dan loopt het abonnement automatisch door, ook na de zomervakantie.