Algemene voorwaarden

 • Het inschrijfformulier dient, aan het begin van de eerst betaalde les, geheel ingevuld en ondertekend, afgegeven te worden aan de docent. Indien je minderjarig bent, ondertekend door één van de ouders. Je kunt deze ook opsturen naar het postadres onder aan het formulier
 • Lessen kunnen worden vervolgd, wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan
 • Danskleding en dansschoeisel in de les is verplicht. Zie welkom mail na inschrijven
 • Als een leerling niet aanwezig kan zijn, dan dient dit te worden vermeld in de groepsapp
 • Het gebruik van de faciliteiten van DANS&zo geschiedt uitsluitend op eigen risico van de deelnemer
 • In geval van ziekte of afwezigheid van de docent wordt de leerling en/of ouder/verzorger per app op de hoogte gebracht. Wij proberen een vervangend docent/oplossing te regelen voor de betreffende les(sen)
 • Inhalen van een gemiste/vervallen les is mogelijk binnen de mogelijkheden van het lesrooster
 • Wanneer door ziekte van de docent méér dan 3 lessen vervallen in het seizoen, heeft de leerling of ouder/verzorger recht op een gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld
 • De kosten van het verloren gaan van eigendommen of enig ongeval of letsel zal door de deelnemer/ouder(s) zelf gedragen worden
 • Schade die door de deelnemer wordt veroorzaakt zal op de deelnemer /ouder(s) worden verhaald
 • Verder dien je te weten dat bij gezondheidsaandoeningen of twijfels over je gezondheid je eerst een arts moet consulteren alvorens je deelneemt aan een of meer lessen
 • Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik gebruikt, in het beveiligde adm. systeem van DANS&zo
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.
 • Tijdens lessen, projecten en optredens worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met je inschrijving geef je automatisch toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal door DANS&zo, waarop jij of je kind eventueel staat. Zie ook AVG DANS&zo
 • Tarieven, lesrooster en algemene voorwaarden kunnen eenzijdig aangepast worden door DANS&zo
 • Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap dient per mail te geschieden. Bij ontvangst op  info@dansenzo.nl verwerken wij deze. Zeg je voor de 24 ste op, dan is de opzegtermijn tussen de 1,5 a 2 maand(en), afhankelijk van de datum van opzegging.