Stichting Leergeld of Jeugdfonds sport & cultuur

Is het lastig om de contributie te betalen? Stichting Leergeld of Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Stichting Leergeld of Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt een deel van de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Wanneer u gebruik wilt maken van Stichting Leergeld

 • Kijk of u aan de bijbetaling kunt voldoen. Stichting Leergeld vergoed een deel van het lesgeld per seizoen. Het overige deel en inschrijfkosten betaald u zelf aan DANS&zo. Een seizoen bestaat bij DANS&zo uit 10 maanden. 
 • Doet u per omgaande een aanvraag bij Stichting Leergeld
 • Vult u het inschrijfformulier in en geeft deze de 1e les na de proefles aan de docent
 • Maakt u binnen 1 week na inleveren van het inschrijfformulier, het inschrijfgeld van €25,- en 1 maand lesgeld over op rekeningnummer van DANS&zo NL27 INGB 0005047511
 • Stuurt u de factuur die u van ons ontvangt direct naar Stichting Leergeld
 • Uw kind kan dan de lessen vervolgen
 • Het deel van het lesgeld dat niet door Stichting Leergeld wordt vergoed, betaald u zelf in termijnen. U ontvangt hierover een mail
 • Bij een tweede herinnering brengen wij 9,- administratiekosten in rekening

Informatie over Stichting Leergeld

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken dansen. 

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. 

Wanneer u gebruik wilt maken van Jeugdfonds Sport & Cultuur

 • Kijk of u aan de bijbetaling kunt voldoen. Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoed een deel van het lesgeld per seizoen. Het overige deel en inschrijfkosten betaald u zelf aan DANS&zo. Een seizoen bestaat bij DANS&zo uit 10 maanden. 
 • Doet u per omgaande een aanvraag bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Download de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.
 • Vult u het inschrijfformulier in en geeft deze de 1e les na de proefles aan de docent
 • Maakt u binnen 1 week na inleveren van het inschrijfformulier, het inschrijfgeld van €25,- en 1 maand lesgeld over op rekeningnummer van DANS&zo NL27 INGB 0005047511
 • Stuurt u de factuur die u van Jeugdfonds Sport & Cultuur ontvangt direct naar info@dansenzo.nl
 • Uw kind kan dan de lessen vervolgen
 • Het deel van het lesgeld dat niet door Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt vergoed, betaald u zelf in termijnen. U ontvangt hierover een mail
 • Bij een tweede herinnering brengen wij 9,-  administratiekosten in rekening

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.